Skip to main content
Economy and Finance

Az Európai Beruházási Bankkal folytatott koordináció

Az Európai Beruházási Bank Csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) és az Európai Beruházási Alapból (EBA) áll.Az Európai Beruházási Bank feladata az, hogy a beruházások finanszírozása révén elősegítse az integrációt, a kiegyensúlyozott fejlődést, valamint a gazdasági és társadalmi kohéziót az Európai Unióban. Az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap együtt alkotja az EBB csoportot.

Az Európai Beruházási Bank szerepe

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Unió finanszírozó intézménye, amely az uniós szakpolitikákat támogató projektek finanszírozása révén hozzájárul az európai integrációhoz, fejlődéshez és kohézióhoz. Noha az EBB által finanszírozott projektek nagy része az EU-n belül zajlik, a bank az Unión kívül is végez műveleteket. Az Európai Beruházási Bankot a Kormányzótanács, az Igazgatótanács és az Igazgatási Bizottság irányítja és igazgatja.

Igazgatótanács

Az EBB igazgatótanácsában 29 igazgató van. Mindegyik tagállam és a Bizottság is egy-egy igazgatót delegál. Az igazgatóhelyettesek száma 19, akik közül az egyiket az EBB alapokmányával összhangban szintén a Bizottság delegálja.

Az Igazgatótanács évente tíz alkalommal ülésezik. Fő feladatai a következők:

  • biztosítja, hogy a Bank ügyvezetése összhangban legyen a Szerződések és az alapokmány rendelkezéseivel, valamint a Kormányzótanács által megállapított általános irányelvekkel;
  • jóváhagyja kölcsönök nyújtását;
  • engedélyezi garancia- és kölcsönmegállapodások megkötését;
  • ajánlásokat tesz a Kormányzótanácsnak a bank hitelpolitikáját illetően;
  • jóváhagyja az EBB műveleti intézkedéseit.

A Bizottság véleményét ki kell kérni a saját forrásokból finanszírozott összes EBB-művelethez, mielőtt benyújtanák őket az EBB igazgatótanácsának jóváhagyásra. A Bizottság feladata véleményt nyilvánítani arról, hogy a javasolt beruházások összhangban vannak-e a vonatkozó uniós jogszabályokkal és intézkedésekkel. A projektek jövedelmezősége, a pénzügyi kockázat és a hasonló szempontok kívül esnek az EBB alapokmányának 19. cikke szerinti eljárás hatályán, ezért az EBB kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. 

Az EBB feladatai

Költségvetési garanciája keretében az EU megbízást adott az Európai Beruházási Banknak egyes hitelezési műveletekre a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan, beleértve az EBB külső hitelezési megbízatását, mely magába foglalja az EBB Unión kívüli műveleteit.

Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról

Európai beruházási terv

A Bizottság az Európai Beruházási Bankkal közösen 2014. novemberben útjára indította az európai beruházási tervet, a beruházások útjában álló akadályok felszámolására és a beruházások ösztönzésére irányuló átfogó uniós stratégiát. A tagállamok gazdasági reformjai és felelősségteljes költségvetési gazdálkodása, valamint az egységes piac kiteljesítését gátló tényezők felszámolása mellett az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az egyik legfőbb pénzügyi pillér, melynek célja, hogy megszüntesse a fennálló piaci hiányosságokat és optimalizálja a beruházási feltételeket.

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

Az ESBA-megállapodás értelmében a Bizottság uniós garanciát nyújt az Európai Beruházási Banknak az ESBA révén támogatott projektekhez. Az ESBA forrásaiból támogatott projektekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak a végrehajtás és az irányítás tekintetében, mint az EBB más projektjeire. Az ESBA saját irányítási struktúrával rendelkezik, amely kifejezetten azt hivatott biztosítani, hogy az ESBA keretében biztosított források áthidalják a piac kockázatvállalási képességének hiányosságait, amelyek a beruházásokat jelenleg hátráltatják Európában.

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) célja, hogy nem pénzügyi támogatást nyújtson a projektekhez és beruházásokhoz. Az EBTP három fő alkotóeleme a következő:

  • magas szintű szakértőinek közreműködésével tanácsadási és technikai segítségnyújtási programok és kezdeményezések széles köréhez biztosít hozzáférést egyetlen felületen a köz- és a magánszektorbeli kedvezményezettek számára;
  • az együttműködési platform keretében elősegíti a szakértelem kihasználását, cseréjét és terjesztését az EBTP partnerintézményei között;
  • a kielégítetlen igényekre válaszképpen megerősíti vagy kiterjeszti a meglévő tanácsadási szolgáltatásokat, illetve újakat vezet be.