Skip to main content
Economy and Finance

Gospodarka europejska – najważniejsze informacje

Celem tej strony jest przybliżenie obywatelem tematyki dotyczącej unii gospodarczej i walutowej UE. Można tutaj znaleźć zestaw filmów zawierajacych ogólne informacje o polityce gospodarczej UE, jak również dokładniejszą analizę i omówienie poszczególnych problemów gospodarczych.