Skip to main content
Economy and Finance

Foras feasa ar gheilleagar na hEorpa

Is éard is aidhm don leathanach seo ábhair thábhachtacha a bhaineann le hAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos sothuigthe ag saoránaigh. Tá sraith d'fhíseáin le fáil anseo ina bhfuil eolas ginearálta faoi mhórbheartais eacnamaíocha an Aontais chomh maith le léargas agus míniú cuimsitheach ar shaincheisteanna eacnamaíocha.