Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Европейската икономика накратко

Целта на тази страница е основни теми, свързани с Икономическия и паричен съюз на ЕС, да бъдат представени по достъпен за гражданите начин. Тук ще намерите поредица от видеоклипове за основните икономически политики на ЕС, както и по-задълбочен преглед и обяснения на конкретни икономически въпроси.