Skip to main content
Economy and Finance

Īsumā par Eiropas ekonomiku

Šīs lapas mērķis ir padarīt pilsoņiem pieejamāku informāciju par svarīgiem ES ekonomikas un monetārās savienības aspektiem. Te atradīsiet virkni vispārīgu videomateriālu par būtiskām ES ekonomikas politikas jomām, kā arī dziļāku ieskatu konkrētos ekonomikas jautājumos.