Skip to main content
Economy and Finance

Finansiel bistand fra EU

Denne del fortæller om, hvordan der gives finansiel bistand til både EU-lande og partnerlande uden for EU. Du finder også information om låneprogrammer og om, hvordan EU låner penge på finansmarkederne for at finansiere disse lån.