Skip to main content
Economy and Finance

EU:s ekonomiska bistånd

I det här avsnittet beskriver vi EU:s ekonomiska bistånd till länder både inom och utanför unionen. Här finns också information om de olika låneprogrammen och om EU:s upplåning på finansmarknaderna för att finansiera lånen.