Skip to main content
Economy and Finance

Pomoc finansowa UE

Informacje na temat pomocy finansowej dla krajów UE, a także dla krajów partnerskich spoza UE, oraz informacje na temat dostępnych programów pożyczkowych i tego, jak UE pozyskuje pieniądze na rynkach finansowych, aby sfinansować te kredyty.