Skip to main content
Logotip Europske komisije
Economy and Finance

Financijska pomoć EU-a

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o tome kako se financijska pomoć daje zemljama EU-a i partnerskim zemljama izvan EU-a. Osim toga, on sadržava informacije o dostupnim programima kreditiranja i načinima na koje EU uzima zajmove na financijskim tržištima kako bi financirao te kredite.