Skip to main content
Economy and Finance

Cúnamh airgeadais an Aontais

Tá eolas sa roinn seo faoin gcaoi a gcuirtear cúnamh airgeadais ar fáil do Bhallstáit agus do thíortha comhpháirtíochta nach bhfuil san Aontas. Tá eolas inti freisin faoi na cláir iasachtaí atá ar fáil agus faoin gcaoi a bhfaigheann an tAontas airgead ar iasacht ó na margaí airgeadais d'fhonn na hiasachtaí sin a mhaoiniú.