Skip to main content
Economy and Finance

ES ekonomikos valdymas: stebėsena, prevencinės ir taisomosios priemonės

Europos Sąjungos ekonomikos valdymo sistemos tikslas – stebėti problemiškas ekonomines tendencijas, kurios gali susilpninti atskirų šalių ekonomiką arba neigiamai paveikti kitas ES šalis, užkirsti tokioms tendencijoms kelią ir jas šalinti.