Skip to main content
Economy and Finance

Rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh: monatóireacht, cosc, ceartú

Is é is aidhm do chreat rialachais eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh monatóireacht a dhéanamh ar dhroch-threochtaí eacnamaíocha a d'fhéadfadh geilleagair náisiúnta a lagú nó tionchar diúltach a imirt ar Bhallstáit eile, agus na treochtaí sin a chosc agus a cheartú.