Skip to main content
Economy and Finance

Správa ekonomických záležitostí EÚ: monitorovanie, prevencia, náprava

Správa ekonomických záležitostí Európskej únie je zameraná na monitorovanie, prevenciu a nápravu problematických ekonomických trendov, ktoré by mohli oslabiť hospodárstva členských štátov alebo negatívne ovplyvniť ďalšie krajiny EÚ.