Skip to main content
Economy and Finance

Správa ekonomických záležitostí EU: monitorování, prevence, náprava

Rámec Evropské unie pro správu ekonomických záležitostí má za cíl monitorovat problematické hospodářské trendy, které by mohly oslabit ekonomiky jednotlivých států nebo nepříznivě ovlivnit další země EU, a rovněž těmto trendům předcházet a případně je napravovat.