Skip to main content
Economy and Finance

Ekonomisk styrning i EU – övervakning, förebyggande och korrigering

EU:s regelverk för ekonomisk styrning ska övervaka, förebygga och korrigera oroväckande ekonomiska tendenser som kan försvaga de nationella ekonomierna eller negativt påverka andra EU-länder.