Skip to main content
Economy and Finance

Finansinė parama euro zonos šalims

Siekdamos išsaugoti finansų stabilumą, finansinių sunkumų patiriančios arba galinčios patirti euro zonos šalys gali paprašyti galimybės pasinaudoti finansinės paramos mechanizmais, pagal kuriuos suteikiamos paskolos, su sąlyga, kad bus įgyvendinama politika, skirta pagrindinėms ekonominėms problemoms šalinti.