Skip to main content
Economy and Finance

Financiële bijstand aan eurozone-landen

Om financiële stabiliteit te behouden kunnen landen van de eurozone die financieringsmoeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, vragen om toegang tot financiële steunmechanismen. Die houden in dat het land leningen krijgt op voorwaarde dat zijn beleid erop is gericht de onderliggende economische problemen aan te pakken.