Skip to main content
Economy and Finance

Finanční pomoc členským zemím eurozóny

V zájmu zachování finanční stability mohou země eurozóny, které se potýkají s finančními problémy nebo jim určité problémy hrozí, požádat o přístup k některému z mechanismů finanční pomoci, díky němuž mohou získat půjčku pod podmínkou, že budou uplatňovat politiky zaměřené na řešení příslušných hospodářských problémů.