Skip to main content
Economy and Finance

Finančná pomoc členským krajinám eurozóny

V záujme zachovania finančnej stability môžu krajiny eurozóny, ktoré majú alebo ktorým hrozia finančné ťažkosti, požiadať o využitie niektorého z mechanizmov finančnej pomoci. Prostredníctvom neho môžu získať pôžičku pod podmienkou, že budú uplatňovať politiky zamerané na riešenie príslušných ekonomických problémov.