Skip to main content
Economy and Finance

Finansiālā palīdzība eirozonas valstīm

Lai saglabātu finansiālo stabilitāti, eirozonas valstis, kuras nonākušas naudas grūtībās vai kurām ir risks tajās nonākt, var lūgt piekļuvi finansiālās palīdzības mehānismiem. No tiem izsniedz aizdevumus ar noteikumu, ka ir jāīsteno politika, kas risina attiecīgās ekonomiskās problēmas.