Skip to main content
Economy and Finance

Ce este zona euro?

Zona euro este constituită din statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro.

Toate statele membre ale Uniunii Europene fac parte din uniunea economică și monetară (UEM) și își coordonează politicile economice pentru a îndeplini obiectivele economice ale UE. Unele dintre ele au decis însă să meargă și mai departe, înlocuind monedele lor naționale cu moneda unică, euro. Aceste state formează zona euro.

Când a fost introdusă moneda euro, în 1999 (inițial doar ca monedă scripturală), zona euro includea 11 din cele 15 state membre ale UE. Grecia i s-a alăturat în 2001, cu un an înainte de data la care bancnotele și monedele euro au devenit mijloc legal de plată. Au urmat Slovenia în 2007, Cipru și Malta în 2008, Slovacia în 2009, Estonia în 2011, Letonia în 2014 și Lituania în 2015. În prezent, zona euro numără 19 state membre ale UE.

Protocolul anexat la tratat include o clauză de neparticipare pentru Danemarca, țară care a ales să nu participe la zona euro. Ea are totuși posibilitatea să adopte moneda euro în viitor, dacă își va dori acest lucru. Suedia nu îndeplinește deocamdată condițiile pentru a deveni parte a zonei euro.

Celelalte state membre din afara zonei euro se numără printre țările care au aderat la Uniune în 2004, 2007 și 2013, după lansarea monedei euro. La momentul aderării, ele nu îndeplineau condițiile pentru a intra în zona euro, dar s-au angajat să adopte moneda comună atunci când reușesc să le îndeplinească. La fel ca și Suedia, aceste țări sunt state membre cu „derogare”.

Câteva state din afara UE au adoptat euro ca monedă națională în temeiul unor acorduri monetare cu UE. Ele pot emite propriile monede euro, în anumite limite. Totuși, nefiind state membre ale UE, aceste țări nu fac parte din zona euro.

Guvernanța zonei euro

Odată cu adoptarea monedei euro, economiile țărilor din zona euro au devenit mai integrate. Pentru a beneficia de toate avantajele monedei unice, această integrare economică trebuie să fie gestionată corespunzător. Prin urmare, zona euro aplică un model de gestionare economică diferit de cele din celelalte state membre, în special în ceea ce privește politicile monetare și economice.

  • Politica monetară din zona euro este condusă de Eurosistem, o autoritate independentă formată din Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt (Germania) și din băncile centrale naționale ale statelor membre din zona euro. Prin Consiliul guvernatorilor, BCE definește politica monetară pentru toată zona euro. Avem astfel o autoritate monetară unică și o politică monetară unică. Obiectivul numărul 1: menținerea stabilității prețurilor.
  • În zona euro, politica economică rămâne în mare măsură responsabilitatea statelor membre. Totuși, guvernele naționale trebuie să își coordoneze politicile economice pentru a atinge obiectivele comune: stabilitate, creștere economică și ocuparea forței de muncă. Coordonarea se face cu ajutorul câtorva structuri și instrumente, Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) aflându-se în centrul acestora. PSC prevede reguli convenite de comun acord cu privire la disciplina bugetară, cum ar fi cele care solicită limitarea deficitului public și a datoriei naționale. Aceste reguli trebuie respectate de toate statele membre ale UE, însă în cazul țărilor din zona euro, nerespectarea lor poate atrage sancțiuni financiare sau de altă natură.
  • Implementarea guvernanței economice a UE este organizată anual într-un ciclu cunoscut sub numele de „semestrul european”.

Cine este deja în zona euro?

Statele membre din zona euro

Statele membre din afara zonei euro

Statul membru care a ales să nu participe

AustriaBulgariaDanemarca
BelgiaCroația
CipruCehia
EstoniaUngaria
FinlandaPolonia
FranțaRomânia
GermaniaSuedia
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Țările de Jos
Portugalia
Slovacia
Slovenia
Spania

Governing the euro area

By adopting the euro, the economies of the euro-area members become more integrated. This economic integration must be managed properly to realise the full benefits of the single currency. Therefore, the euro area is also distinguished from other parts of the EU by its economic management – in particular, monetary and economic policy-making.

  • Monetary policy in the euro area is in the hands of the independent Eurosystem, comprising the European Central Bank (ECB), which is based in Frankfurt, Germany, and the national central banks of the euro-area Member States. Through its Governing Council, the ECB defines the monetary policy for the whole euro area – a single monetary authority with a single monetary policy and the primary objective to maintain price stability.
  • Within the euro area, economic policy remains largely the responsibility of the Member States, but national governments must coordinate their respective economic policies in order to attain the common objectives of stability, growth and employment. Coordination is achieved through a number of structures and instruments, the Stability and Growth Pact (SGP) being a central one. The SGP contains agreed rules for fiscal discipline, such as limits on government deficits and on national debt, which must be respected by all EU Member States, although only euro-area countries are subject to sanction – financial or otherwise – in the event of non-compliance.
  • Implementation of the EU’s economic governance is organised annually in a cycle, known as the European Semester.

Who’s already in?

Euro-area Member StatesNon-euro area Member StatesMember State with an opt-out
AustriaBulgariaDenmark
BelgiumCzechia 
CroatiaHungary 
CyprusPoland 
EstoniaRomania 
FinlandSweden 
France  
Germany  
Greece  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Portugal  
Slovakia  
Slovenia  
Spain