Skip to main content
Economy and Finance

Mis on euroala?

Euroala koosneb nendest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes on omavääringuna kasutusele võtnud euro.

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kuuluvad majandus- ja rahaliitu ning kooskõlastavad oma majanduspoliitikat ELi majanduslike eesmärkide toetamiseks. Osa liikmesriike on aga läinud kaugemale ja asendanud oma riikliku omavääringu ELi ühisraha ehk euroga. Need liikmesriigid moodustavad euroala.

Kui euro 1999. aastal arveldusrahana kasutusele võeti, kuulus euroalasse tollasest 15 ELi liikmesriigist 11. Kreeka ühines 2001. aastal, vaid aasta enne üleminekut euro sularahale. 2007 liitus Sloveenia, 2008 Küpros ja Malta, 2009 Slovakkia, 2011 Eesti, 2014 Läti ja 2015 Leedu. Praegu kuulub euroalasse 19 liikmesriiki.

Euroalavälistest liikmesriikidest on Taani otsustanud kasutada asutamislepingu protokollis sätestatud loobumisklauslit, mis vabastab ta euroalas osalemisest, kuid jätab talle võimalusi hiljem siiski ühineda, kui ta seda soovib. Rootsi ei ole veel täitnud kõiki euroala liikmeks saamise tingimusi.

Ülejäänud euroalasse mittekuuluvad liikmesriigid on ELiga ühinenud pärast euro kasutuselevõttu ehk aastatel 2004, 2007 ja 2013. ELiga liitumise ajal ei vastanud nad euroalaga ühinemise tingimustele, kuid on kohustunud ühinema siis, kui tingimused on täidetud – nende suhtes kohaldatakse samasugust erandit nagu Rootsi puhul.

Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani Linnriik on euro omavääringuna kasutusele võtnud ELiga sõlmitud rahandusalaste erilepingute alusel ning nad võivad piiratud koguses emiteerida ka oma euromünte. Kuna nad aga pole ELi liikmesriigid, siis ei kuulu nad ka euroalasse.

Euroala juhtimine

Eurole üleminekuga lõimuvad euroala riikide majandused üksteisega tihedamini. Majanduslikku lõimumist tuleb aga targasti hallata, et ühisraha potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada. Seepärast erineb euroala ülejäänud ELi osadest ka oma majandusliku juhtimise ning eelkõige raha- ja majanduspoliitika poolest.

  • Euroala rahapoliitikat kujundab sõltumatu eurosüsteem, mis koosneb Saksamaal Frankfurdis asuvast Euroopa Keskpangast ning euroala liikmesriikide keskpankadest. Euroopa Keskpanga nõukogu suunab kogu euroala rahapoliitikat, mille peamiseks eesmärgiks on säilitada hinnastabiilsus ühtse rahandusasutuse juhitava ühtlustatud rahapoliitika abil.
  • Majanduspoliitika on euroalal enamjaolt liikmesriikide endi määrata, kuid nende valitsused peavad kooskõlastama oma majanduspoliitika, et saavutada ühiseks eesmärgiks seatud stabiilsust, kasvu ja tööhõivet. Kooskõlastamine toimub eri struktuuride ja vahendite kaudu, millest keskseim on stabiilsuse ja kasvu pakt. Pakt sisaldab kokkulepitud eelarvedistsipliini reegleid, mille hulgas on näiteks valitsemissektori eelarvepuudujäägi ja võla suhtes kehtestatud piirangud, mida peavad järgima kõik ELi liikmesriigid, ehkki ainult euroala riikide suhtes saab kohaldada karistusi juhul, kui nad reeglitest kinni ei pea.
  • ELi majandusjuhtimine on korraldatud iga-aastaste tsüklitena, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks.

Kes on euroalas praegu?

Euroala liikmesriigid

Euroalavälised liikmesriigid

Liikmesriik, kes on loobunud euro kasutusele võtmisest

AustriaBulgaariaTaani
BelgiaHorvaatia
KüprosTšehhi
EestiUngari
SoomePoola
PrantsusmaaRumeenia
SaksamaaRootsi
Kreeka
Iirimaa
Itaalia
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Madalmaad
Portugal
Slovakkia
Sloveenia
Hispaania

Governing the euro area

By adopting the euro, the economies of the euro-area members become more integrated. This economic integration must be managed properly to realise the full benefits of the single currency. Therefore, the euro area is also distinguished from other parts of the EU by its economic management – in particular, monetary and economic policy-making.

  • Monetary policy in the euro area is in the hands of the independent Eurosystem, comprising the European Central Bank (ECB), which is based in Frankfurt, Germany, and the national central banks of the euro-area Member States. Through its Governing Council, the ECB defines the monetary policy for the whole euro area – a single monetary authority with a single monetary policy and the primary objective to maintain price stability.
  • Within the euro area, economic policy remains largely the responsibility of the Member States, but national governments must coordinate their respective economic policies in order to attain the common objectives of stability, growth and employment. Coordination is achieved through a number of structures and instruments, the Stability and Growth Pact (SGP) being a central one. The SGP contains agreed rules for fiscal discipline, such as limits on government deficits and on national debt, which must be respected by all EU Member States, although only euro-area countries are subject to sanction – financial or otherwise – in the event of non-compliance.
  • Implementation of the EU’s economic governance is organised annually in a cycle, known as the European Semester.

Who’s already in?

Euro-area Member StatesNon-euro area Member StatesMember State with an opt-out
AustriaBulgariaDenmark
BelgiumCzechia 
CroatiaHungary 
CyprusPoland 
EstoniaRomania 
FinlandSweden 
France  
Germany  
Greece  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Portugal  
Slovakia  
Slovenia  
Spain