Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Economy and Finance

Τι είναι η ζώνη του ευρώ;

Η ζώνη του ευρώ απαρτίζεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και συντονίζουν τη χάραξη των οικονομικών πολιτικών τους για να στηρίζουν τους οικονομικούς στόχους της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη προχώρησαν ακόμη ένα βήμα και αντικατέστησαν τα εθνικά τους νομίσματα με το ενιαίο νόμισμα - το ευρώ. Αυτά τα κράτη μέλη αποτελούν τη ζώνη του ευρώ.

Το 1999 όταν το ευρώ θεσπίστηκε για πρώτη φορά, ως «λογιστικό χρήμα, στη ζώνη του ευρώ συμμετείχαν 11 από τα τότε 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ελλάδα προσχώρησε στη ζώνη του ευρώ το 2001, μόλις ένα χρόνο πριν από τη μετάβαση στη φυσική μορφή του ευρώ, και ακολούθησαν η Σλοβενία το 2007, η Κύπρος και η Μάλτα το 2008, η Σλοβακία το 2009, η Εσθονία το 2011, η Λετονία το 2014 και η Λιθουανία το 2015. Σήμερα, η ζώνη του ευρώ αριθμεί 19 κράτη μέλη της ΕΕ.

Από τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, η Δανία έχει αποκτήσει δικαίωμα εξαίρεσης, όπως ορίζεται σε πρωτόκολλα προσαρτημένα στη Συνθήκη, αλλά μπορεί να προσχωρήσει μελλοντικά στη ζώνη, εφόσον το επιθυμεί. Η Σουηδία δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ.

Τα υπόλοιπα κράτη μέλη εκτός ζώνης του ευρώ είναι αυτά που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004, το 2007 και το 2013, μετά την καθιέρωση του ευρώ. Τη στιγμή της προσχώρησής τους, δεν πληρούσαν τους αναγκαίους όρους για την ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ, αλλά δεσμεύτηκαν να ενταχθούν όταν θα τους πληρούν - πρόκειται για τα κράτη μέλη με «παρέκκλιση», όπως η Σουηδία.

Η Ανδόρα, το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Πόλη του Βατικανού έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα βάσει ειδικών νομισματικών συμφωνιών με την ΕΕ, και μπορούν να εκδίδουν τα δικά τους κέρματα ευρώ εντός ορισμένων ορίων. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ.

Διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ

Η υιοθέτηση του ευρώ συνεπάγεται μεγαλύτερη ολοκλήρωση των οικονομιών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτή η οικονομική ολοκλήρωση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα οφέλη του ενιαίου νομίσματος. Ως εκ τούτου, η ζώνη του ευρώ διακρίνεται επίσης από άλλα μέρη της ΕΕ λόγω της οικονομικής της διαχείρισης - ειδικότερα, της χάραξης της νομισματικής και οικονομικής πολιτικής.

  • Η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ βρίσκεται στα χέρια του ανεξάρτητου Ευρωσυστήματος, που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία εδρεύει στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Μέσω του διοικητικού συμβουλίου της, η ΕΚΤ καθορίζει τη νομισματική πολιτική για το σύνολο της ζώνης του ευρώ - μια ενιαία νομισματική αρχή με ενιαία νομισματική πολιτική και με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
  • Εντός της ζώνης του ευρώ, η οικονομική πολιτική εξακολουθεί να αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές τους ώστε να επιτυγχάνουν τους κοινούς στόχους της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο συντονισμός επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων δομών και μηχανισμών, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Το ΣΣΑ περιλαμβάνει τους συμφωνηθέντες κανόνες όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως τα όρια των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, που πρέπει να τηρούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρόλο που μόνο οι χώρες της ζώνης του ευρώ υπόκεινται σε χρηματικές ή άλλες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
  • Η εφαρμογή της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ οργανώνεται ετησίως στο πλαίσιο ενός κύκλου, που είναι γνωστός ως Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Ποια χώρα είναι ήδη μέλος της ζώνης του ευρώ;

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ

Κράτη μέλη εκτός ζώνης του ευρώ

Κράτη μέλη της ΕΕ με δικαίωμα εξαίρεσης

ΑυστρίαΒουλγαρίαΔανία
ΒέλγιοΚροατία
ΚύπροςΤσεχία
ΕσθονίαΟυγγαρία
ΦινλανδίαΠολωνία
ΓαλλίαΡουμανία
ΓερμανίαΣουηδία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία

Governing the euro area

By adopting the euro, the economies of the euro-area members become more integrated. This economic integration must be managed properly to realise the full benefits of the single currency. Therefore, the euro area is also distinguished from other parts of the EU by its economic management – in particular, monetary and economic policy-making.

  • Monetary policy in the euro area is in the hands of the independent Eurosystem, comprising the European Central Bank (ECB), which is based in Frankfurt, Germany, and the national central banks of the euro-area Member States. Through its Governing Council, the ECB defines the monetary policy for the whole euro area – a single monetary authority with a single monetary policy and the primary objective to maintain price stability.
  • Within the euro area, economic policy remains largely the responsibility of the Member States, but national governments must coordinate their respective economic policies in order to attain the common objectives of stability, growth and employment. Coordination is achieved through a number of structures and instruments, the Stability and Growth Pact (SGP) being a central one. The SGP contains agreed rules for fiscal discipline, such as limits on government deficits and on national debt, which must be respected by all EU Member States, although only euro-area countries are subject to sanction – financial or otherwise – in the event of non-compliance.
  • Implementation of the EU’s economic governance is organised annually in a cycle, known as the European Semester.

Who’s already in?

Euro-area Member StatesNon-euro area Member StatesMember State with an opt-out
AustriaBulgariaDenmark
BelgiumCzechia 
CroatiaHungary 
CyprusPoland 
EstoniaRomania 
FinlandSweden 
France  
Germany  
Greece  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Portugal  
Slovakia  
Slovenia  
Spain