Skip to main content
Economy and Finance

Vad är euroområdet?

Euroområdet består av de EU-länder som har antagit euron som sin nationella valuta.

Alla EU-länder ingår i Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och samordnar sin ekonomiska politik för att nå EU:s mål för ekonomin. Men flera länder har gått ett steg längre och ersatt sin nationella valuta med euron. De här länderna bildar euroområdet.

När euron infördes som kontovaluta 1999 bestod euroområdet av 11 av de dåvarande 15 EU-länderna. Grekland anslöt sig 2001, bara ett år före övergången till eurokontanter. Sedan följde Slovenien 2007, Cypern och Malta 2008, Slovakien 2009, Estland 2011, Lettland 2014 och Litauen 2015. I dag ingår 19 EU-länder i euroområdet, men flera länder står fortfarande utanför. Danmark och Storbritannien har förhandlat fram ett undantag från kravet på att ansluta sig, men kan anta euron senare om de så önskar. Sverige uppfyller ännu inte villkoren för att gå med i euroområdet.

De andra medlemsländer som ännu inte har antagit euron som sin valuta gick med i EU 2004, 2007 och 2013. Vid tidpunkten för EU-anslutningen uppfyllde de inte villkoren för att gå med i euroområdet, men de har lovat att anta euron så fort villkoren är uppfyllda.

Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten använder euron som sin nationella valuta i enlighet med sina särskilda monetära avtal med EU. De får också utfärda ett visst antal egna euromynt. Eftersom de inte är EU-länder ingår de dock inte i euroområdet.

Hur styrs euroområdet?

Euroländernas ekonomier är tätt knutna till varandra. Den här ekonomiska integrationen måste skötas korrekt för att man ska kunna utnyttja alla fördelar med en gemensam valuta. Därför skiljer sig den ekonomiska styrningen av euroområdet från övriga EU-länders, särskilt när det gäller penningpolitiska och ekonomiska beslut.

  • Penningpolitiken i euroområdet styrs av det oberoende Eurosystemet som består av Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt och euroländernas nationella centralbanker. ECB-rådet slår fast en penningpolitik med målet att upprätthålla prisstabilitet.
  • Det är i första hand medlemsländerna som ansvarar för den ekonomiska politiken, men de måste samordna politiken för att nå de gemensamma målen om stabilitet, tillväxt och sysselsättning. Samordningen sker med hjälp av olika mekanismer och instrument där stabilitets- och tillväxtpakten är en av de viktigaste. Pakten innehåller gemensamma regler för budgetdisciplin, t.ex. tak för budgetunderskott och statsskuld. Alla EU-länder måste följa reglerna, men det är bara euroländerna som kan straffas (ekonomiskt eller på annat sätt) om reglerna inte följs.
  • EU:s ekonomiska styrning sker i form av en årlig cykel, den så kallade europeiska planeringsterminen.

Vilka länder ingår i euroområdet?

Länder i euroområdet

Länder utanför euroområdet

Länder som har valt att stå utanför euron

ÖsterrikeBulgarienDanmark
BelgienKroatien
CypernTjeckien
EstlandUngern
FinlandPolen
FrankrikeRumänien
TysklandSverige
Grekland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Portugal
Slovakien
Slovenien
Spanien

Governing the euro area

By adopting the euro, the economies of the euro-area members become more integrated. This economic integration must be managed properly to realise the full benefits of the single currency. Therefore, the euro area is also distinguished from other parts of the EU by its economic management – in particular, monetary and economic policy-making.

  • Monetary policy in the euro area is in the hands of the independent Eurosystem, comprising the European Central Bank (ECB), which is based in Frankfurt, Germany, and the national central banks of the euro-area Member States. Through its Governing Council, the ECB defines the monetary policy for the whole euro area – a single monetary authority with a single monetary policy and the primary objective to maintain price stability.
  • Within the euro area, economic policy remains largely the responsibility of the Member States, but national governments must coordinate their respective economic policies in order to attain the common objectives of stability, growth and employment. Coordination is achieved through a number of structures and instruments, the Stability and Growth Pact (SGP) being a central one. The SGP contains agreed rules for fiscal discipline, such as limits on government deficits and on national debt, which must be respected by all EU Member States, although only euro-area countries are subject to sanction – financial or otherwise – in the event of non-compliance.
  • Implementation of the EU’s economic governance is organised annually in a cycle, known as the European Semester.

Who’s already in?

Euro-area Member StatesNon-euro area Member StatesMember State with an opt-out
AustriaBulgariaDenmark
BelgiumCzechia 
CroatiaHungary 
CyprusPoland 
EstoniaRomania 
FinlandSweden 
France  
Germany  
Greece  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Portugal  
Slovakia  
Slovenia  
Spain