Skip to main content
Economy and Finance

Nemzeti termelékenységi testületek

Megbízás

Az uniós szabályozás azt szorgalmazza, hogy minden EU-ország hozzon létre nemzeti termelékenységi testületet. A testületnek az lenne a feladata, hogy segítsen megérteni és elemezni a termelékenységi és versenyképességi fejleményeket, és független értékelést adjon a szakpolitikai kihívásokról.
E testületeknek teljes függetlenséget kell élvezniük, nem függhetnek olyan tagállami vagy uniós hatóságtól, amely a termelékenység vagy a versenyképesség területén tevékenykedik. A testületeknek tárgyilagosnak és semlegesnek kell lenniük. Jóllehet kikérhetik az érdekelt felek véleményét, munkájukat részrehajlás nélkül kell végezniük. A nemzeti termelékenységi testületeknek képeseknek kell lenniük arra is, hogy tudományos szintű gazdasági és statisztikai elemzéseket készítsenek.

Háttér-információk

Az EU termelékenysége és potenciáliskibocsátás-növekedése az utóbbi két évtizedben gyengült. A gazdasági termelékenységet javítani kell, ami komoly kihívás elé állítja az uniós országokat, ha tartósan növelni akarják gazdasági növekedési potenciáljukat. A termelékenység növelése sokrétű kihívás, amelyet több különböző oldalról közelítve lehet csak megvalósítani, többek között innovációösztönző, illetve az új technológiák térhódítását elősegítő szakpolitikai intézkedésekkel, a humán tőkébe való beruházások növelésével, a forrásszerzés megkönnyítésével, valamint a munkaerőpiac és a termékpiac strukturális merevségét oldó intézkedésekkel.

A termelékenység területén elért teljesítmény és a termelékenységgel foglalkozó szakpolitikák nyomon követéséért felelős nemzeti testület létrehozásának gondolatát először az öt elnök jelentése fogalmazta meg – ekkor még csak az euróövezeti országok jövőbeli kötelezettségeként. A jelentésben foglaltak értelmében olyan euróövezeti intézményrendszert is létre kell hozni, amely lehetővé teszi e nemzeti testületek együttműködését, és amelyben a Bizottság koordinátori szerepet tölt be.

Az Európai Unió Tanácsa felismerte, milyen fontos szerepet játszhatnak ezek a szervek abban, hogy az uniós tagállamok megvalósíthassák a fenntartható gazdasági növekedés és konvergencia célját, ezért 2016 szeptemberében ajánlást tett közé a következő címmel: A Tanács ajánlása a nemzeti termelékenységi testületek létrehozásáról. Ez a dokumentum arra szólítja fel az euróövezeti országokat, hogy legkésőbb 2018 márciusában hajtsák végre az ajánlásban megfogalmazott elveket. Az ajánlás az euróövezethez nem tartozó országokat is arra buzdítja, hogy hozzanak létre ilyen testületeket.

Az Európai Bizottság szerepe

A Tanács ajánlása értelmében a Bizottságnak az lesz a feladata, hogy megkönnyítse az eszmecserét a részt vevő uniós országok termelékenységi testületei között. Az elképzelések szerint a termelékenységi testületek rendszeres párbeszédet folytatnak majd a Gazdaságpolitikai Bizottsággal is ez utóbbi hatáskörébe tartozó kérdésekről. Azok az uniós országok, amelyek nem hoznak létre termelékenységi testületet, szakterületi szakértők révén vesznek majd részt ebben a folyamatban.

A Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata technikai segítséget is fog tudni nyújtani a testületeknek.

Nemzeti termelékenységi testületek az uniós országokban

Az alábbi táblázat az uniós országok nemzeti termelékenységi testületeinek honlapjára vezető linkeket tartalmazza (ezt az információt a tagállamok szolgáltatják önkéntes alapon).

at.png
AusztriaBelgium
bg.png
Bulgária
hr.png
Horvátország
cy.png
Ciprus
cz.png
Cseh Köztársaság
dk.png
Dánia
ee.png
Észtország
fi.png
Finnország
fr.png
Franciaország
de.png
Németország
el.png
Görögország
hu.png
Magyarország
ie.png
Írország
it.png
Olaszország
lv.png
Lettország
lt.png
Litvánia
lu.png
Luxemburg
mt.png
Málta
nl.png
Hollandia
pl.png
Lengyelország
pt.png
Portugália
ro.png
Románia
sk.png
Szlovákia
si.png
Szlovénia
es.png
Spanyolország
se.png
Svédország
uk.png
Egyesült Királyság

Dokumentumok

Hírek és események

Hasznos linkek és hírek a nemzeti termelékenységi testületek és más termelékenységgel kapcsolatos kérdések témájában:

Kapcsolat

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.