Skip to main content
Logotip Europske komisije
Economy and Finance

Koordinacija s Europskim investicijskim fondom

Europski investicijski fond (EIF) specijalizirani je instrument EU-a za privatni kapital, jamstva i mikrofinanciranje, prije svega za potporu malim, srednjim i mikropoduzećima te socijalnim poduzećima. EIF je dio Grupe Europske investicijske banke i djelomično je u vlasništvu Europske komisije.

Sudjelovanje Europske komisije u EIF-u

Pravila za sudjelovanje Komisije u EIF-u utvrđena su Odlukom Vijeća. U tom je kontekstu potreban redovit kontakt s EIF-om kako bi se procijenile potrebe za neformalnim savjetovanjima unutar Komisije.
Kako je utvrđeno u statutima EIF-a, njime upravljaju: Glavna skupština, Upravno vijeće, glavni izvršni direktor i zamjenik glavnog izvršnog direktora.

Upravno vijeće EIF-a

Upravno vijeće EIF-a čini sedam direktora od kojih dvojicu određuje Komisija, a na dužnost imenuje Glavna skupština EIF-a. Upravno vijeće sastaje se otprilike jednom mjesečno, posebno radi:

  • odlučivanja o operacijama EIF-a
  • donošenja smjernica i uputa za operacije i upravljanje EIF-om
  • sastavljanja prijedloga koje podnosi Glavnoj skupštini
  • utvrđivanja kriterija za povrat ulaganja za operacije EIF-a
  • osiguravanja da se EIF-om upravlja u skladu s njegovim statutima i smjernicama koje donese Upravno vijeće.

Upravno vijeće EIF-a u razdobljima između sastanaka odluke može donositi i pisanim postupkom.

Glavna skupština EIF-a

Glavna skupština EIF-a sastaje se najmanje jednom godišnje. Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove u ime Europske komisije priprema obavijesti Vijeću i Europskom parlamentu o pitanjima koja treba raspraviti na godišnjem sastanku Glavne skupštine EIF-a.